Uvjeti korištenja i odredbe

Internetska stranica www.bazeni4you.com u vlasništvu je trgovačkog društva
Klepić d.o.o. Odranska 23, 10412 Donja Lomnica, Croatia, OIB: 57971859676
Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o
zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu
bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za
zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

 1. Pristupanjem stranici, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica.
  Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja stranice u bilo
  kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu od trenutka objave. Korisnik je
  dužan redovito čitati uvjete korištenja, te se smatra da je pristupanjem
  stranicama upoznat uvjetima korištenja istih.
 2. Ovi uvjeti korištenja su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
  (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i
  Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) te zajedno sa podacima
  objavljenim na internet starnici www.bazeni4you.com predstavljaju
  predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem
  www.bazeni4you.com smatra se da je korisnik upoznat sa ovim uvjetima
  korištenja te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva
  sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što posjetitelj
  stranica, korisnik i/ili kupac nije pročitao uvjete korištenja te navedene zakone.
 3. UVJETI PRODAJE
  I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
  Usluge bazeni4you.com webshopa mogu koristiti samo osobe starije od 18
  godina.
  Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim
  proizvodima predstavljaju ponudu bazeni4you za sklapanje Ugovora te korisnik
  kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način
  utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor
  između korisnika i bazeni4you, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim
  Uvjetima.
  Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem
  bazeni4you.com internet stranice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene
  toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske
  komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih
  poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te
  Interneta.
  Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu
  bazeni4you odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem interneta.
  Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora
  obavijestiti bazeni4you o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije
  isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Klepić d.o.o.
  Odranska 23, 10412 Donja Lomnica) ili elektroničkom poštom
  na bazeni4you@gmail.com ili info@bazeni4you.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu,
  broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
  Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je
  korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba
  koja je predmet Ugovora predana u posjed.
  Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je
  od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije
  u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada bazeni4you zaprimi korisnikovu
  odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao
  drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je
  ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio
  uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa,
  ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca bazeni4you može
  izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen
  dokaz da je roba poslana nazad.
  Korisnik je dužan robu poslati na adresu Klepić d.o.o. Odranska 23, 10412
  Donja Lomnica, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u
  roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je bazeni4you-u uputio svoju odluku
  o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora
  snositi sam. Korisnika se moli da prije raskida Ugovora javi
  na bazeni4you@gmail.com ili info@bazeni4you.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
  Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat
  rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode,
  obilježja i funkcionalnosti robe.
  Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za
  jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti bazeni4you-u iznos koji je
  razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio
  bazeni4you o jednostranom raskidu Ugovora.
  II) Uvjeti i postupak kupnje
  Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i
  pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u
  trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki
  proizvod.
  U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga se isti posebno
  plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna,
  a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje.
  Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave
  ako je naplatna, cijena PDV-a, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u
  konačnu cijenu koju plaća za naručeni proizvod.
  Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat
  PDV. Konačna naplata vrši se isključivo u
  hrvatskim kunama (HRK).
  Sve transakcije ćemo provjeriti prije slanja pošiljke. Pošiljka se ne šalje dok
  sredstva nisu vidljiva na našem računu. Navedena provjera može trajati
  između jedan do tri radna dana.
  Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je
  pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da
  nas kontaktira na: bazeni4you@gmail.com ili info@bazeni4you.com kako bi naša služba za korisnike
  provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju,
  slobodno nas kontaktirate na bazeni4you@gmail.com ili info@bazeni4you.com i pomoći ćemo vam kod
  narudžbe.
  III) Dostava i uvjeti dostave
  • trošak dostave obračunava se prilikom kupnje proizvoda i izdaja Vam se
  račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
  • trošak dostave bit će iskazan u ponudi nakon dodavanja artikla u košaricu i
  odabira načina dostave
  • trošak dostave na području Republike Hrvatske ovisi o težini proizvoda te će
  biti izračunat nakon dodavanja u košaricu i potvrde države dostave
  • roba se šalje isti ili najkasnije sljedeći radni dan ukoliko se nalazi na
  zalihi. Roba će kod kupca biti dostavljena najčešće sljedeći radni dan ili dva
  dana (otoci, sami jug Hrvatske) za Hrvatsku od dana slanja pošiljke najčešće u
  roku od 3 dana. Ukoliko se neki od naručenih proizvoda ne nalaze na zalihi
  kontaktirati ćemo kupca te mu reći rok dobave artikla.
  • rok isporuke proizvoda, koje se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske
  je najkasnije 14 dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s
  posebnom napomenom
  • u slučaju primjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za
  izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za
  korisnike
  • bazeni4you šalje robu u roku od 48 sati (radni dan), rok dostave ovisi o
  dostavnoj službi (najčešće već idući radni dan od dana slanja pošiljke).
  • Dostava se obavlja svaki radni dan
  IV) Reklamacije i prigovori
  Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u
  transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati
  pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih
  oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji
  mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem
  primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti bazeni4you-u, uz napomenu da
  pošiljka sadrži nedostatak.
  Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se
  izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:
  • na e-mail adresu: bazeni4you@gmail.com ili info@bazeni4you.com
  • na adresu: Klepić d.o.o. Odranska 23, 10412 Donja Lomnica
  U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat
  uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili
  neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene
  reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. bazeni4you
  internet stranica vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno
  isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana
  te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak
  robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u
  cijelosti snosi bazeni4you.
  U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod
  vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u
  originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji)
  proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju
  da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene
  proizvoda snosi bazeni4you, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će
  snositi kupac.
  Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o
  sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1.
  Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te
  obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za
  jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
  Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez
  navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
  – ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov
  izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da
  će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno
  ispunjena,
  – ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili
  higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon
  dostave,
  – ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave
  nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  Za kupljenu rabljenu robu ili robu s nedostatkom koja je kupcu napomenuta
  prilikom kupovine i zbog toga je roba na sniženju, kupac ne može naknadno
  vratiti.
 4. Proizvode je moguće naručiti svakim danom od 0-24. Proizvodi se naručuju
  elektronskim putem – putem obrasca. Nakon izvršene narudžbe dobije se
  obavijest na email o izvršenoj narudžbi. Kupac je obavezan pratiti email u
  slučaju da nakon narudžbe dobije povratni email da neki od artikala nije
  dostupan ili da neki od podataka koje je naveo nije ispravan. Pošiljka se neće
  slati dok se ne dobiju svi podaci.
 5. Klepić d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na
  stranicama web trgovine ažurnim i točnim. Ne možemo jamčiti stopostotnu
  točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim
  slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na
  web stranicama. Klepić d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati
  narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako,
  fotografije proizvoda ne moraju uvijek stopostotno odgovarati proizvodima koji
  su stvarno dobavljivi. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati ili
  detalje pogledati na službenim stranicama proizvođaća.
 6. Prodavatelj se obvezuje na www.bazeni4you.com internet stranici redovno
  održavati i davati posjetiteljima i kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive
  informacije o proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske
  komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik
  pristajanjem na ove uvjete korištenja potvrđuje da je u primjerenom roku prije
  sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o
  glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail
  adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu upututi
  prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave,
  uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu
  isporuke robe ili pružanju usluga te načinom rješavanja pritužbi, uvjetima,
  rokovima i postupku izvrašavaja prava na jednostrani raskid ugovora,
  uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih
  dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na
  raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od
  14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je
  isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava
  daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi,
  razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim uvjetima korištenja.
 7. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79.
  Zakona o zaštiti potrošača.
 8. Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret prodavatelja u slučaju : a)
  Kada je isporučen proizvod koji nije naručen; b) Kada je isporučen oštećeni
  proizvod.
 9. U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da
  prodavatelj neke od naručenih proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su
  neki od proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju
  rasprodanih proizvoda, kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe Emailom ili telefonom, te u tom slučaju prodavatelj ne snosi nikakvu
  odgovornost. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti
  zamjenski proizvod.
 10. Prodavatelj će dostaviti kupcu kao potrošaču u smislu odredaba ZZP-a
  potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču
  dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku
  isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge.
  Pristajanjem na ove uvjete korištenja, kupac je suglasan da mu se potvrda
  predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju
  navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu
  adresu zajedno s dostavom proizvoda i računom.
 11. Proces upisivanja cijene na internet stranicu za svaki proizvod podložan je
  kontroli u više razina no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške,
  budući da se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za
  njih se prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen
  obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te
  nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.
 12. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je
  ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za online kupovinu.
  Cijene na web shopu se mogu razlikovati od onih u dućanu, posebno ako je
  promotivna akcija.
 13. Svaki korisnik izvršavanjem narudžbe prihvaća korištenje njegovih
  podataka u svrhu slanja pošiljke i koristit će se jedino u tu svrhu.
 14. Za svaki proizvod iz asortimana prodavatelja koji je oglašen na
  www.bazeni4you.com kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom
  listu određenog proizvoda kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim
  proizvodom.
 15. Kada kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa
  jamstvenim listom, tada isti reklamaciju može podnijeti prodavatelju na u ovim
  uvjetima naznačenu E-mail adresu i/ili adresu sjedišta prodavatelja ili E-mail
  adresu maloprodaje navedenu na internet stranici.
 16. Trgovac je prema pravu EU-a odgovoran za nesukladnost koja postane
  očita u minimalnom roku od dvije godine od isporuke robe. Nacionalnim
  zakonima potrošaču se mogu osigurati dodatna prava. Odgovornost trgovca za
  materijalne nedostatke na proizvodu propisana je člancima 400. – 429
  Zakonom o obveznim odnosima, NN br. 5/05,41/08 i 125/11.
 17. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne
  liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom
  stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne
  odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće
  dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim
  brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.
 18. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, kupac je dužan pregledati
  isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje
  istog, te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. Potpisom dostavnice i
  primitkom računa kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio
  njegov pregled.
 19. Za izvršavanje narudžbe nije potrebna registracija na stranici.
 20. Prilikom korištenja www.bazeni4you.com internet stranice, korisnici su
  dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom
  izvršavanja narudžbe. Suprotno postupanje ovlašćuje prodavatelja da uskrati
  takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno
  proizvoda koje istima nudi.
 21. Ukoliko su pokraj cijena u hrvatskim kunama prikazane i cijene u ostalim
  valutama, napominjemo da se valutne cijene izračunavaju prema važećoj
  tečajnoj listi i služe isključivo kao informacija prema kojoj se kupac može
  okvirno informirati o iznosu u valuti. Naplaćeni iznosi mogu se razlikovati od
  onih prikazanih ovdje.
  Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti.
 22. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez
  valjanog razloga, prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih
  troškova.
 23. Cijenu poštarine određuje tvrtka koja vrši prijevoz te Klepić d.o.o. ne
  određuje cijenu poštarine.
 24. Ukoliko se želi vratiti naručena roba, cijenu poštarine plaća kupac ukoliko
  se ne radi o pogrešci prodavatelja.
 25. U slučajevima kada je kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je
  kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije
  moguće kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda,
  cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo
  dostavljen proizvod.
 26. Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji
  način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet
  stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj
  strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranice.
 27. Sukladno čl. 10 ZZP, prodavatelj omogućuje svim kupcima da svoje
  prigovore uputi putem pošte ili elektroničke pošte na adresu prodavatelja ili na
  adresu elektroničke pošte prodavatelja bazeni4you@gmail.com ili info@bazeni4you.com te će
  prodavatelj obavijestiti kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i
  prigovore prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana
  zaprimljenog prigovora.
 28. Privatnost korisnika odnosno Cookie policy je objavljena ovdje.
  Pristupanjem internet stranici slažete se sa korištenjem kolačić.
 29. Izjava o privatnosti podataka se nalazi ovdje.
 30. Izjava o sigurnosti online plaćanja se nalazi ovdje.
 31. Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU
  sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme
  kojoj možete pristupiti ovdje.
  To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU
  (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor
  možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
  Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na
  bilo kojem od 23 službena jezika EU.
 32. Stranica se svakodnevno održava i izmjenjuje pa povremeno može doći do
  kratkoga prekida rada stranice.

Terms of user

Website www.bazeni4you.com property of the company Klepić d.o.o. Odranska
23, 10412 Donja Lomnica, Croatia, OIB: 57971859676
These Terms and conditions are part of the obligations of the Seller in
accordance with the provisions of the Consumer Protection Act, and serve it to
customer before they conclude the contract at a distance is in a clear and
understandable manner informed on a number of circumstances relevant to the
conclusion, execution, breach of contract, in accordance with the statutory
regulation.
By accessing the first page, you agree to all the rules and terms of use of this
site. We reserve the right to make changes and modifications to the conditions
of using the site at any time. The changes take effect from the moment of
publication. The user is required to regularly read the terms of use, and is
thought to be joining the site familiar conditions of use thereof.

 1. These Conditions have been prepared in accordance with the Consumer
  Protection Act (hereinafter: CPA), the Law on Electronic Commerce
  (hereinafter: ZET) and the Law on Obligations (hereinafter: ZOO) and together
  with disclosures on webpages www.bazeni4you.com represent pre-contract
  notice within the meaning of Article 57 of the CPA. Using www.bazeni4you.com
  it is considered that users are informed about these terms of use and that they
  accept. Seller assumes no responsibility for any issues that could possibly
  arise because the visitor site, the user and / or buyer did not read the terms of
  use and listed laws.
 2. CONDITIONS OF SALE
  I) The conclusion and termination of the contract of sale
  Services bazeni4you.com webshop can be used only by persons older than 18
  years.
  These conditions as well as individual conditions of sale indicated with
  information about certain products constitute an offer bazeni4you for
  conclusion of this user as a customer their registration, the conclusion of the
  order or otherwise determined by these Conditions of the same accepts what is
  thought to be concluded contract between the user and bazeni4you and
  according to the conditions of sale set out in these terms.
  The course and the commercial purpose of the Agreement is the purchase of
  selected products through bazeni4you.com website in exchange for payment –
  prices that product or service. The contract is concluded the means of distance
  communication (contract concluded at a distance) and this through: press
  advertising with an order form, telephone with human intervention and without
  it, and the Internet.
  The contract comes into force and shall be binding from the moment the
  customer accepts the offer bazeni4you by selecting payment and completion of
  orders via the Internet.
  To enable the user to exercise the right to unilateral termination of the
  Agreement, shall notify the bazeni4you of its decision to unilaterally terminate
  the agreement before the deadline and this unambiguous statement sent by
  post (at Klepić d.o.o. Odranska 23, 10412 Donja Lomnica) or e-mail
  at bazeni4you@gmail.com or info@bazeni4you.com, in which you state your name, address, telephone
  number, fax number or email address.
  The deadline for unilateral termination of the Contract is 14 (fourteen) days
  from the date when the user or third party which the user has set, which is not
  a carrier, the goods that are subject to the Agreement committed in
  possession.
  If the user unilaterally terminate the Contract, will make him refund the money
  than he received, including the costs of delivery, without delay, and no later
  than 14 (fourteen) days from the date bazeni4you receives the user’s decision
  on unilateral terminate the agreement, unless the user has selected a different
  type of delivery, which is not the cheapest standard delivery that is
  offered. Refunds will be executed in the same way that the user has paid for. If
  the user agrees otherwise refund the amount paid, does not bear any costs in
  relation to the refund. Refunds bazeni4you can be made only after the goods
  have been returned or after it is submitted to demonstrate that the goods are
  sent back.
  User is obliged to sent goods to the Klepić d.o.o. Odranska 23, 10412 Donja
  Lomnica, without undue delay, and in any event no later than 14 (fourteen)
  days from the date when the bazeni4you recived unilateral withdrawal from the
  Treaty. The direct costs of returning the goods the user has to bear
  alone. Users are asked to before termination report
  to bazeni4you@gmail.com or info@bazeni4you.com to get instructions for returning the goods.
  The user is responsible for any impairment of goods as a result of handling
  goods, other than that it was necessary to determine the nature,
  characteristics and functionality of the goods.
  If the user requests execution services started during the period for unilateral
  termination of the Contract, the user is required to pay to bazeni4you the
  amount that is proportionate to what is delivered to the moment when the user
  informed bazeni4you about unilateral termination.
  II) Terms and buying process
  The main characteristics of the product, method of use, prices, special offers
  and benefits, methods of payment and delivery apply to those in force at the
  time of completed orders. Those data will be indicated for each product.
  The price of the product does not include the cost of delivery for reasons the
  same special pay, except on orders over a certain amount when the delivery
  free of charge, in accordance with the conditions and in the manner indicated
  by these Terms of purchase. Before placing your order separately-quoted price
  of the product, the cost of delivery if the toll, the cost of VAT, and the final
  price to Buyer not see the final price you pay for the ordered products.
  All prices are in Croatian Kuna (HRK). All prices include VAT.
  The final payment is made exclusively in Croatian kuna (HRK).
  All transactions will check before shipment. The shipment is not sent until
  funds are not visible on our account. The aforementioned review may take
  between one to three working days.
  If the buyer does not receive notice of the order confirmation, there is a
  possibility that the wrong address entered their e-mail. In that case, please
  buyers to contact us at: bazeni4you@gmail.com or info@bazeni4you.com to our customer service check
  whether the order has been received. If you are unsure how to purchase,
  please contact us at: bazeni4you@gmail.com or info@bazeni4you.com and we will help you with your
  order.
  III) Shipping and delivery conditions
  • shipping cost is calculated when purchasing products and betrayal you
  account on which the price of products purchased and the price of delivery
  • shipping cost will be stated in the offer after adding an item to the cart and
  selecting the method of delivery
  • cost of delivery in the Republic of Croatian depends the weight of the product
  and will be calculated after adding the title and certificate of delivery
  • goods sent to the same or the following business day if it is in stock. The
  goods will be at the customer be delivered usually the next business day or
  two days (islands themselves south Croatian) for Croatia from the date of
  shipment usually within 3 days. If any of the ordered products are not in stock
  we will contact the customer and tell him delivery items.
  • delivery of products that are in stock, the entire Croatian is no later than 14
  days from the date of completed orders, except for products with a special note
  • in the case of application of the delivery date or any other important
  circumstances for the execution of the order, the customer will on immediately
  inform our customer service
  • bazeni4you sends the goods within 48 hours (working day), delivery time
  depends on the delivery service (usually the very next business day from the
  date of shipment).
  • Shipping is done every working day
  IV) the claims and objections
  Ordered products are packaged in a way that ordinary manipulation in
  transport / delivery are not damaged. The buyer is obliged when downloading
  inspect packaging shipments. If the packaging of the consignment has visible
  damage / defects, we recommend that the buyer refuses to receive the same
  because there is a possibility that the product inside such package is
  damaged. By refusing the receipt, delivery service will return the shipment to
  bazeni4you, noting that the consignment contains disadvantage.
  Complaints related to the defects of the product and all other objections can be
  lodged in writing via electronic or regular mail:
  • e-mail address: bazeni4you@gmail.com or info@bazeni4you.com
  • to address: Klepić d.o.o. Odranska 23, 10412 Donja Lomnica
  In the case of justified complaints allows the termination of the contract with
  refund or replacement product. In case of damage and / or malfunction of the
  delivered goods, the buyer should send a photo of that complaint so that it
  acknowledged on the basis of physical evidence. bazeni4you website performs
  Collect advertised damaged, defective or incorrectly delivered goods at his
  own expense, if it is determined that the claim is valid and that the customer
  did not affect the malfunction, damage or any defect goods. In the case of
  justified claim the cost of replacement products with a new fully borne by
  bazeni4you.
  In the event of a dispute over the justification of the complaint and / or the way
  the product is returned (the product must be unused, in the unchanged amount
  and in its original packaging, with the presented original bill and warranty, if
  any), the product will be given to expert witnesses or expert legal person . In
  the case of expert testimony establishes justification complaints, all the cost of
  replacing the product bears bazeni4you, in the case of unjustified reclamation
  cost will be borne by the buyer.
  On the occasion of the conclusion of the Agreement, User shall receive:
  confirmation of a concluded contract or pre-contractual information referred to
  in Article 57 para. 1 of the Law on Consumer Protection (Official Gazette no.
  41/2014), these terms and conditions and information on the right users on the
  unilateral termination Agreement with the form of unilateral termination of the
  Agreement under Article 61 paras. 1 and 2 of the consumer protection Act.
  The user can unilaterally terminate the contract within 14 (fourteen) days
  without giving any reasons. The user has no right to unilaterally terminate the
  Agreement:
 • if the service is completely filled, and the fulfillment began with his express
  prior consent and with the confirmation that he is familiar with the fact that they
  will lose the right to unilaterally terminate the Agreement if a service is
  completely filled,
 • if the contract sealed goods for medical or hygienic reasons not suitable for
  return, if it was unsealed after delivery,
 • if the contract goods which because of its nature after delivery inextricably
  mixed with other things.
  For purchased second-hand goods or defective goods which the customer
  remarked when shopping and therefore the goods on sale, the buyer can not
  subsequently recovered.
 1. Products can be ordered every day from 0-24. Products are ordered
  electronically – via the form. After the order gives notice to the email on
  completed orders. The buyer is obliged to keep track of email in the event that
  after the order receives a return email to some of the items is not available or
  that some of the data that is stated is not correct. The shipment will be sent
  until you get all the data.
 2. Klepić d.o.o. makes every effort to maintain information on the web shop up
  to date and accurate. We can not guarantee a hundred percent accuracy of all
  information displayed on products and services. In exceptional cases are
  possible deviation of actual data and information available on the web
  site. Klepić d.o.o. is required in each case to revise the order and contact the
  customer to personally agree on alternatives. Also, photos of the product may
  not always one hundred percent to the products actually available. For further
  information please contact us or look at the details on the official website of
  the manufacturer.
 3. Seller commits to www.bazeni4you.com website regularly maintain and
  provide visitors and customers unambiguous, clear, easily understandable
  information about the products on offer, in a way adapted to the means of
  distance communication. At the time of ordering individual products offered,
  the customer agreeing to these terms confirms that in due time before the
  conclusion of the sales contract (pre-contractual information) informed of the
  main characteristics of the goods or services, name and seat, telephone
  number, email address, geographical address place of business to which they
  can refer the complaints, the retail price of the goods or services the cost of
  transportation, delivery, payment terms, delivery terms of goods or provision of
  services, the time of delivery of goods or the provision of services and the way
  of resolving complaints, conditions,
 4. The buyer is not entitled to terminate the agreement in the cases provided
  for in Article 79 of the Consumer Protection Act.
 5. buyer is entitled to return the product at the expense of the vendor in the
  event of: a) When the supplied product that is not ordered; b) When a defective
  product is shipped.
 6. In some cases, due to high demand, it is possible that the seller some of the
  ordered products will not be able to deliver, and that some of the products
  offered by fully or partially sold. In the event sold out product, the customer will
  be informed of prior to delivery of goods E-mail or phone, and in this case the
  seller does not bear any responsibility. The buyer has the option to cancel the
  ordered product or request a replacement product.
 7. Seller shall deliver to the customer as a consumer within the meaning of
  the CPA and confirm the pre-contractual notification in writing or otherwise, the
  consumer durable medium available, as soon as possible and no later than at
  the time of delivery of the product, or at the date of commencement of
  service. Agreeing to these terms and conditions, the buyer agrees that
  confirmation pre-contractual notification submitted by email to the email
  address specified by such contact when entering their orders or mailed to your
  home along with delivery and product accounts.
 8. A process of entering prices on the web page for each product is subject to
  control in a number of levels but regardless of this there is the possibility of
  error, since it is not an automatic entry. Such situations are exceptional and for
  them, the seller in advance apologizes to its customers because they will be
  forced to inform on the situation, the wrong price for a particular product, and
  inability to deliver on a specific customer order.
 9. Seller is authorized to change prices without notice as is authorized without
  prior notice to change prices only for online shopping. Prices on the web shop
  may vary from those in the shop, especially if the promotional campaign.
 10. Each user executing the order agrees to use its data for the purpose of
  shipment and will be used only for this purpose.
 11. For each product from the range of the vendor who is featured on
  www.bazeni4you.com purchaser acquires rights under the guarantee to the
  guarantee card of a particular product that the customer gets together with the
  purchased product.
 12. If the buyer has a right under the guarantee, which must be in accordance
  with the warranty certificate, then the same complaint may be submitted to the
  seller in these circumstances specified e-mail address and / or address of the
  seller or E-mail address listed on the retail website .
 13. Trader is under EU law is responsible for non-compliance, which becomes
  evident in a minimum period of two years from delivery of the goods. National
  laws consumers can provide additional rights. Responsibility dealer for
  material defects in the product prescribed by Articles 400 – 429 of the Law on
  Obligations, Official Gazette no. 5 / 05,41 / 08 and 125/11.
 14. Pursuant to the provisions of the Obligations Act, certified delivery list by
  the recipient is considered to have the shipment delivered undamaged and
  then the carrier is free from any subsequent liability. Uploader will pick-up list
  indicate the reference number of supporting documents, where will later signed
  delivery list with a reference number to be proof of delivery.
 15. When downloading the delivered product, the buyer is obliged to inspect
  the delivered product in the event of visible damage has the right to refuse to
  accept the same, and look for the delivery of undamaged product. By signing
  the invoice and receipt of the invoice the customer confirms that the product on
  takeover his review.
 16. In order to execute orders not need to register on the site.
 17. When using the www.bazeni4you.com website, users are required to
  provide accurate, current and complete personal information, especially when
  executing orders. Contrary to conduct authorizes the seller to withhold such
  user access or deny realization of all or part of the service or product that
  offers to them.
 18. If the next price in Croatian Kuna shown and prices in other currencies, we
  note that the currency rates are calculated according to the current exchange
  rate and serve only as information according to which the buyer can be broadly
  informed of the amount in currency. Amounts may vary from those shown here.
  All payments will be effected in Croatian currency.
 19. If the buyer fails to take the product or refuses to take the product without
  a valid reason, the seller reserves the right to demand compensation for the
  costs incurred.
 20. The price of postage is determined by the company making the transport
  and Klepić d.o.o. does not determine the price of postage.
 21. If he wants to return the ordered goods, the price of postage paid by the
  buyer if it is not a mistake seller.
 22. In cases where the customer supplied product is different from the one you
  bought, it has the right to deliver the ordered products, if this is not possible
  buyer is entitled to a refund of the paid price of the product, delivery rates and
  reimbursement of costs of product return and required to return the wrongly
  delivered product.
 23. Seller fully disclaims all liability in any way arising out of or in any way
  related to the use of the website, and for any damage that may occur to you or
  any third party in connection with the use or misuse of content website.
 24. Accordance with Art. 10 CFR, the seller allows all customers to send their
  complaints by mail or electronic mail to the address of the seller or to the email
  address Seller bazeni4you@gmail.com or info@bazeni4you.com and seller will inform the buyer about
  the received complaints. On all remarks and objections the seller will respond
  no later than 15 days from receipt of the complaint.
 25. User Privacy and cookie policy is published here . By accessing the
  website you agree with the use of a cookie.
 26. Declaration on data privacy is here.
 27. Declaration on the security of online payment is here.
 28. Special regulations of the European Union, of 02.15.2016. throughout the
  EU disputes related to online purchasing will be resolved via the ODR platform
  which can be accessed here .
  This means that if you encounter a problem during online purchases within the
  EU (a defective product, the impossibility of replacing the product, etc.) To
  your complaint, you can quickly and easily submit the link above.
  Platform can be used by consumers and traders, a complaint can be filed in
  any of the 23 official EU languages.
 29. The site is maintained daily and alternates but occasionally may be a brief
  interruption website.